ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vaporization temperature, Tvap აორთქლების ტემპერატურა, Tაორ
in electrothermal atomization ელექტროთერმულ ატომიზაციაში
The temperature of the atomization surface at which analyte loss becomes statistically significant. ზედაპირის ატომიზაციის ტემპერატურა, რომელზეც ანალიტის დანაკარგი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია
Source | წყარო:

PAC, 1992, 64, 253 (Nomenclature, symbols, units and their usage in spectrochemical analysis - XII. Terms related to electrothermal atomization (IUPAC Recommendations 1992)) on page 257