ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

value სიდიდე (1)
of a quantity რაოდენობის
Magnitude of a particular quantity generally expressed as a unit of measurement multiplied by a number. კონკრეტული რაოდენობის რიცხვითი მნიშვნელობა, რომელიც, როგორც წესი, გამოისახება განზომილების ერთეულის რიცხვზე ნამრავლის სახით.
Source | წყარო:

PAC, 1996, 68, 957 (Glossary of terms in quantities and units in Clinical Chemistry (IUPAC-IFCC Recommendations 1996)) on page 997