ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

valence tautomerization ვალენტური ტაუტომერიზაცია
The term describes simple reversible and generally rapid isomerizations or degenerate rearrangements involving the formation and rupture of single and/or double bonds, without migration of atoms or groups; e.g.

ტერმინი აღნიშნავს მარტივად შექცევად და, ძირითადად, სწრაფ იზომერიზაციას ან გადაგვარებულ გადაჯგუფებას, რომელიც იწვევს ერთმაგი და ორმაგი ბმების გაწყვეტასა და ფორმირებას ატომებისა და ჯგუფების მიგრაციის გარეშე.

Source | წყარო:

PAC, 1994, 66, 1077 (Glossary of terms used in physical organic chemistry (IUPAC Recommendations 1994)) on page 1175