ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

valence band ვალენტური ზონა
Highest energy continuum of energy levels in a solid that is fully occupied by electrons at 0 K.

Notes:

1. The valence band is lower in energy than the conduction band and is generally completely full in semiconductors. When heated, electrons from the valence band jump out of the band across the band gap and into the conduction band, making the material conductive. The Fermi level separates the valence band from the conduction band.

2. In metals the valence band is the conduction band.

0 K-ზე ელექტრონებით სრულად შევსებული მყარი სხეულის ენერგეტიკული დონეების უმაღლესი ენერგეტიკული კონტინუუმი.

შენიშვნები:

1. ვალენტური ზონა უფრო დაბალი ენერგიის შემცველია, ვიდრე გამტარი ზონა, და როგროც წესი, ნახევარგამტარებში სრულად შევსებულია. გაცხელებით ელექტრონები ვალენტური ზონიდან ენერგეტიკული ხვრელის გავლით გადადიან გამტარ ზონაში, რითაც მასალას ანიჭებენ ელექტროგამტარობის უნარს. ფერმის დონე აცალკევებს ვალენტურ ზონას გამტარი ზონისაგან.

2. მეტალებში ვალენტური ზონა არის გამტარი ზონა.

Source | წყარო:

PAC, 2007, 79, 293 (Glossary of terms used in photochemistry, 3rd edition (IUPAC Recommendations 2006)) on page 438