ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

valence ვალენტობა
The maximum number of univalent atoms (originally hydrogen or chlorine atoms) that may combine with an atom of the element under consideration, or with a fragment, or for which an atom of this element can be substituted. მაქსიმალური რაოდენობის ერთვალენტიანი ატომები (როგორც წესი, წყალბადის ან ქლორის ატომები), რომლებიც შეიძლება დაუკავშირდეს განსახილველი ელემენტის ატომს, ან ფრაგმენტს, ან რომლის ჩანაცვლებაც შესაძლებელია ამ ელემენტის ატომით.
Source | წყარო:

PAC, 1994, 66, 1077 (Glossary of terms used in physical organic chemistry (IUPAC Recommendations 1994)) on page 1175