ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

vacuum system ვაკუუმის სისტემა
in mass spectrometry მას-სპექტრომეტრიაში
Those components used to lower the pressure within a mass spectrometer are all parts of the vacuum system. This includes not only the various pumping components but also valves, gauges and associated electronic or other control devices, the chamber in which ions are formed and detected, and the vacuum envelope. ყველა კომპონენტს (მოწყობილობას), რომელიც გამოიყენება მას-სპექტრომეტრის შიგა სივრცეში ვაკუუმის შესაქმნელად, ეწოდება ვაკუუმის სისტემა. იგი მოიცავს არა მხოლოდ სხვადასხვა ვაკუუმ ტუმბოს, ასევე სარქველებს, საზომ მოწყობილობებს, ელექტრონული კონტროლისა და მართვის მოწყობილობებს, კამერას, რომელშიც წარმოიქმნება და დეტექტირდება იონები და ვაკუუმგარსი.
Source | წყარო:

PAC, 1991, 63, 1541 (Recommendations for nomenclature and symbolism for mass spectroscopy (including an appendix of terms used in vacuum technology). (Recommendations 1991)) on page 1546