ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

physisorption (physical adsorption) ფიზიკური ადსორბცია
Adsorption in which the forces involved are intermolecular forces (van der Waals forces) of the same kind as those responsible for the imperfection of real gases and the condensation vapours, and which do not involve a significant change in the electronic orbital patterns of the species involved. The term van der Waals adsorption is synonymous with physical adsorption, but its use is not recommended. ადსორბცია, რომელშიც მონაწილე ძალები არისიგივე სახის მოლეკულათაშორისი ძალები (ვან დერ ვაალის ძალები), რაც პასუხისმგებელია რეალური აირებისა და კონდენსირებული ორთქლის არასრულყოფილებაზე და რომელიც არ გულისხმობს არსებით ცვლილებას მონაილე მოლეკულების ელექტრონულ ორბიტალურ სისტემებში. ტერმინი ვან დერ ვაალსის ადსორბცია არის ფიზიკური ადსორბციის სინონიმი, მაგრამ მისი გამოყენება არ არის რეკომენდებული.
Source | წყარო:
  • PAC, 1972, 31, 577. (Manual of Symbols and Terminology for Physicochemical Quantities and Units, Appendix II: Definitions, Terminology and Symbols in Colloid and Surface Chemistry) on page 586
  • PAC, 1976, 46, 71. (Manual of Symbols and Terminology for Physicochemical Quantities and Units - Appendix II. Definitions, Terminology and Symbols in Colloid and Surface Chemistry. Part II: Heterogeneous Catalysis) on page 75