ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

dead time correction მკვდარი დროის კორექტირება
in radioanalytical chemistry რადიოანალიზურ ქიმიაში
Correction to be applied to the observed number of pulses in order to take into account the number of pulses lost during the resolving or dead time. კორექტირება უნდა იქნას გამოყენებული იმპულსების დაკვირვებულ რაოდენობაზე, რათა გათვალისწინებულ იქნას გარჩევის უნარი ან მკვდარი დროის განმავლობაში დაკარგული იმპულსების რაოდენობა.
Source | წყარო:

PAC, 1994, 66, 2513 (Nomenclature for radioanalytical chemistry (IUPAC Recommendations 1994)) on page 2518