ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

dead time (1) მკვდარი დრო (1)
in radioanalytical chemistry რადიოანალიზურ ქიმიაში
Of a radiation counter, the constant and known value imposed on the resolving time, usually in order to make the correction for resolving time losses more accurate. რადიაციული მთვლელის მკვდარი დრო არის მუდმივი და ცნობილი მნიშვნელობა, დაწესებული გარჩევის უნარისათვის. როგორც წესი, შემოღებულია დროის დანაკარგების უფრო ზუსტი კორექტირებისათვის.
Source | წყარო:

PAC, 1994, 66, 2513 (Nomenclature for radioanalytical chemistry (IUPAC Recommendations 1994)) on page 2517