ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

deactivation დეაქტივაცია
Any loss of energy by an excited molecular entity. ენერგიის ნებისმიერი დაკარგვა აღგზნებული მოლეკულური ერთეულის მიერ.
See also: emission | energy transfer | radiationless deactivation | radiationless transition | radiative transition | ასევე იხილეთ: ემისია | ენერგიის გადაცემა | დეზაქტივაცია გამოსხივების გარეშე | გადასვლა გამოსხივების გარეშე | გამოსხივებით გადასვლა |
Source | წყარო:

PAC, 1996, 68, 2223 (Glossary of terms used in photochemistry (IUPAC Recommendations 1996)) on page 2235