ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

de Mayo reaction დე მაიოს რეაქცია
Photochemical process leading to the formation of cyclobutanols by cycloaddition of an alkene to a 1,3-dicarbonyl-enol. The enol originates in most cases from the tautomerization of a 1,3-dicarbonyl compound. The products of the de Mayo reaction are susceptible to undergo a retro-aldol ring opening resulting in the formation of 1,5-dicarbonyl compounds.

ფოტოქიმიური პროცესი, რომელიც იწვევს ციკლობუტანოლების წარმოქმნას 1,3-დიკარბონილ-ენოლთან ალკენის ციკლომიერთებით. ენოლი უმეტეს შემთხვევაში წარმოიქმნება 1,3-დიკარბონილური ნაერთის ტაუტომერიზაცით. დე მაიოს რეაქციის პროდუქტები მიდრეკილია რეტრო-ალდოლური ციკლის გახსნისაკენ, რაც იწვევს 1,5-დიკარბონილური ნაერთების წარმოქმნას.

Source | წყარო:

PAC, 2007, 79, 293 (Glossary of terms used in photochemistry, 3rd edition (IUPAC Recommendations 2006)) on page 322