ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

day დღე
Non-SI unit of time, D = 86 400 s. The day is not exactly defined in terms of the second since so-called leap seconds are added or subtracted from the day semiannually in order to keep the annual average occurrence of midnight at 24:00 on the clock. დროის არა-SI ერთეული, დღე = 86 400 წმ. დღე ზუსტად არ არის განსაზღვრული წამების მიხედვით, რადგან დღეებს ყოველ ნახევარ წელიწადში მაკორექტირებელი წამები ემატება ან აკლდება, რათა საშუალო წლიურად შენარჩუნდეს შუაღამის დადგომა 24:00 საათზე.
Source | წყარო:

1.Green Book, 2nd ed., p. 111

2.PAC, 1996, 68, 957 (Glossary of terms in quantities and units in Clinical Chemistry (IUPAC-IFCC Recommendations 1996)) on page 968