ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

data reduction მონაცემთა შემცირება
The process of transforming the initial representation of a spectrometer output into a form which is amenable to interpretation; for example, a bar graph or a table of ion currents. სპექტრომეტრის გამომავალი საწყისი გამოსახულების ტრანსფორმაციის პროცესი ინტერპრეტაციისთვის შესაფერის ფორმად; მაგალითად, იონური დენების სვეტოვანი დიაგრამა ან ცხრილი.
Source | წყარო:

PAC, 1991, 63, 1541 (Recommendations for nomenclature and symbolism for mass spectroscopy (including an appendix of terms used in vacuum technology). (Recommendations 1991)) on page 1544