ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

dark reaction (darkness reaction) ბნელი რეაქცია (სიბნელის რეაქცია)
A chemical reaction that does not require or depend on the presence of light. Contrasts with a photochemical reaction which is initiated by light absorption by one or more of the reactants. ქიმიური რეაქცია, რომელიც არ საჭიროებს, ან არ არის დამოკიდებული სინათლეზე. საპირისპიროა ფოტოქიმიური რეაქციისა, რომელიც ინიცირდება ერთი ან მეტი რეაგენტის მიერ სინათლის შთანთქმით.
Source | წყარო:

PAC, 1990, 62, 2167 (Glossary of atmospheric chemistry terms (Recommendations 1990)) on page 2183