ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absorbance, A აბსორბცია/შთანთქმა, A
Logarithm of the ratio of incident to transmitted radiant power through a sample (excluding the effects on cell walls). Depending on the base of the logarithm a decadic and Napierian absorbance are used. Symbols: A, A10, Ae. This quantity is sometimes called extinction, although the term extinction, better called attenuance, is reserved for the quantity which takes into account the effects of luminescence and scattering as well. საზომი კიუვეტის კედლების მიერ შთანთქმული ენერგიის გამოკლებით, ნიმუშში გამავალი სხივური ენერგიის შემცირების ლოგარითმი. შეიძლება გამოყენებული იყოს ათობითი (A10) და ნეპერის (Ae) ლოგარითმები. შთანთქმას ანუ აბსორბციას ზოგჯერ ექსტინქციასაც უწოდებენ, თუმცა ეს უკანასკნელი უკეთესია გამოყენებულ იქნას იმ სიდიდისათვის, რომელიც ითვალისწინებს ლუმინესცენციის და სხივური ენერგიის გაბნევის ეფექტებსაც.
See also: attenuance, D ასევე იხილეთ: შესუსტება, D
Source | წყარო:

1.Green Book, 2nd ed., p. 32

2.PAC, 1996, 68, 2223 (Glossary of terms used in photochemistry (IUPAC Recommendations 1996)) on page 2226

3.PAC, 1990, 62, 2167 (Glossary of atmospheric chemistry terms (Recommendations 1990)) on page 2169