ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

Yang photocyclization იანის ფოტოციკლიზაცია
Intramolecular coupling of diradicals of different sizes (1,4-, 1,5-, 1,6-, 1,7-, 1,8-diradicals, as well as very remote diradicals) formed through intramolecular hydrogen abstraction by an excited ketone, yielding cyclic alcohols of different sizes. აღგზნებული კეტონით მოლეკულათშორისი წყალბადის მოხლეჩის შედეგად წარმოქმნილი სხვადასხვა ზომის დირაკიდალის (1,4-, 1,5-, 1,6-, 1,7-, 1,8-დირადიკალები ან უფრო დაშორებული) მოლეკულათშორისი შეუღლება, რომლის დროსაც მიიღება სხვადასხვა ზომის ციკლური სპირტები.
Source | წყარო:

PAC, 2007, 79, 293 (Glossary of terms used in photochemistry, 3rd edition (IUPAC Recommendations 2006)) on page 441