ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

Davydov splitting (factor-group splitting) დავიდოვის გახლეჩა (ფაქტორული ჯგუფის გახლეჩა)
The splitting of bands in the electronic or vibrational spectra of crystals due to the presence of more than one (interacting) equivalent molecular entity in the unit cell. ზოლების გაყოფა კრისტალების ელექტრონულ ან რხევით სპექტრებში ელემენტარულ უჯრედში ერთზე მეტი (ურთიერთქმოქმედი) ეკვივალენტური მოლეკულური ერთეულის არსებობის გამო.
Source | წყარო:

PAC, 1996, 68, 2223 (Glossary of terms used in photochemistry (IUPAC Recommendations 1996)) on page 2235