ეს საინტერესოა

 

ნანოჰიდროგელები უტევენ სიმსივნეს

ჰიდროგელებს მიეკუთვნებიან მასალები, რომელთაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად ვხვდებით. მათ რიცხვს მიეკუთვნებიან მაგალითად კონტაქტური ლინზები, სახვევები და სხვა ისეთი ნაკეთობები, რომლეთათვისაც ტენიანობის შენარჩუნებას დიდი მნიშვნელობა აქვს.

ქიმიკოს ინჟინრებმა თერმომჰრძნობიარე ნანონაილაკებზე დაფუძნებული შექმნეს ახალი ტექნოლოგია (ნანოჰიდროგელები), რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ბიომედიცინაში სიმსივნის საწინააღმდეგო პრეპარატების კონტროლირებადი მიწოდებისათვის.

 

სრულად

 

წყარო:ScienceDaily, 05-02-2015

 

გამოქვეყნებულია: 14-05-2015