ტრენინგები

 

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია აცხადებს რეგისტრაციას ტრენინგ-მოდულზე:
„როგორ გავაფორმო ეფექტური სტენდური მოხსენება
".

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა 3 დღე, 10 საათი:

დღე 1 | 23 ივნისი, 2022:  განხილული იქნება საკითხები - კვლევის შედეგების დამუშავება, სათაურის შერჩევა, კვლევის შედეგების თვალსაჩინოდ ორგანიზება (ცხრილები, ნახაზები, სქემები)

დღე 2  | 24 ივნისი, 2022:  განხილული იქნება საკითხები - სტენდური მოხსენებების ტიპები, გაფორმების ზოგადი წესების გაცნობა, პროგრამაში MS Power Point სტენდური მოხსენების აგების პრინციპები, შესაძლებლობები (დიზაინი, სტილები, საბეჭდი ვერსიის მომზადება  და .აშ.)

დავალება: მსმენელები მეორე დღის შემდეგ მიიღებენ სამეცნიერო ნაშრომების თეზისებს დაუფორმატებელი სახით.  მათი მოვალეობა იქნება სათაურის შერჩევა, თვალსაჩინო მოდულების გამოყოფა, შექმნა, პრეზენტაციის აწყობა და დასაბეჭდი ვერსიის მომზადება.

დღე 3 | 26 ივნისი, 2022:  დავალებების წარმოდგება და ინდივიდუალურად განხილვა.

 

ჯგუფში მსმენელების რაოდენობა: 10-15

მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია:  https://forms.gle/imBcDRUr5gHn3XH46

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ: contact@chemistry.ge