ტრენინგები

 საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ქიმიის მასწავლებელთათვის ატარებს ტრენინგს „როგორ დავწეროთ სტატია“.

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

 1. სამეცნიერო ნაშრომის ტიპები
 2. სამეცნიერო ნაშრომის არქიტექტურა (შემადგენელი კომპონენტები)
 3. ლიტერატურის წყაროები, მათი ძებნა, მითითების წესები
 4. პლაგიატი
 5. ნაშრომის გაფორმებისა და გამოქვექნების წესები

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 15 სთ

ტრენინგის ფორმატი:  4 სთ  მეცადინეობა,  1 სთ ყავის შესვენება

ტრენინგის კომპონენტები:

 • პირველი დღე: პრეზენტაციები
 • მეორე დღე: სემინარები. პრეზენტაციაზე განხილული მასალების ადაპტაცია პრაქტიკულ ამოცანებში, დავალებების განაწილება მონაწილეებისათვის
 • განსჯა - თითოეული მონაწილე წარადგენს საკუთარ ვერსიას, შედგება მისი განხილვა.

ტრენინგების მონაწილეები მიიღებენ:

 1.  სატრენინგო მასალებს (პრეზენტაციის კრებულებს, სავარჯიშო მასალებს)
 2.  სატრენინგო მასალებსა და სახელმძღვანელოებს ელექტრონულად (CD დისკი)
 3.  ტრენინგის გავლის დამადასტურებელ სერტიფიკატს.

ტრენგის მონაწილეთა მიერ დაწერილი სტატიები შერჩევის შემდეგ დაიბეჭდება ჟურნალ "ქიმიის უწყებანში".

ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობაა 10-15.

 

ტრენინგის ღირებულება: 100 ლარი;  ასოციაციის წევრები მიიღებენ 30%-იან ფასდაკლებას.

რეგისტრაციის დასრულება: რეგისტრაცია მუდმივად გაგრძელდება. 

ტრენინგის დაწყება: ტრენინგი დაიწყება ჯგუფის შედგენისთანავე.

ტრენინგში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გაიარონ წინასწარი რეგისტრაცია.

ჩატარების ადგილი: გამოქვეყნდება მოგვიანებით.
მისმართი: გამოქვეყნდება მოგვიანებით

 

საკონტაქტო პირი: თეა მათითაიშვილი t.matitaishvili@agruni.edu.ge. ტელ: 595 63 66 76