გიულაჰმად  ტალიბოვიასოცირებული პროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი


აზერბაიჯანის ნავთობის აკადემია

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა:

პირადი ვებ-გვერდი: