მ  რამაზანოვიპროფესორი

პროფესორი

ნანომასალების ქიმიური ფიზიკის კათედრის გამგე


ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა:

პირადი ვებ-გვერდი: