ალა  სკოროვაუფ.მეცნიერ თანამშროელი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

პასუხისმგებელი რედაქტორი


ჟურნალი "ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმია"

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა:

პირადი ვებ-გვერდი: