ხსნადობა

 

ატიონები
ანიონები
OH-
F-
Cl-
Br-
I-
S2-
NO3-
CO32-
SiO32-
SO42-
PO43-
H+
ხს
ხს
ხს
ხს
მხ
ხს
-
უხს
ხს
ხს
Na+
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
K+
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
NH4+
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
Mg2+
უხს
მჟ.ხს
ხს
ხს
ხს
მხ
ხს
უხს
მჟ.ხს
ხს
მჟ.ხს
Ca2+
მხ
უხს.მჟ.
ხს
ხს
ხს
მხ
ხს
უხს
მჟ.ხს
მხ
მჟ.ხს
Sr2+
მხ
უხს.მჟ.
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
უხს
მჟ.ხს
მჟ.ხს
მჟ.ხს
Ba2+
ხს
მჟ.ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ხს
უხს
მჟ.ხს
უხს.მჟ.
მჟ.ხს
Sn2+
უხს
ხს
ხს
ხს
მხ
მჟ.ხს
ხს
უხს
უხს
ხს
უხს
Pb2+
უხს
უხს
მხ
მხ
მხ
მჟ.ხს
ხს
უხს
უხს
უხს
უხს
Al3+
უხს
მხ
ხს
ხს
ხს
ჰიდ
ხს
ჰიდ
უხს.მჟ.
ხს
მჟ.ხს
Cr3+
უხს
ხს
ხს
ხს
ხს
ჰიდ
ხს
ჰიდ
უხს
ხს
მჟ.ხს
Mn2+
უხს
ხს
ხს
ხს
ხს
უხს
ხს
უხს
უხს
ხს
უხს
Fe2+
უხს
მხ
ხს
ხს
ხს
უხს
ხს
უხს
უხს
ხს
უხს
Fe3+
უხს
ხს
ხს
ხს
-
-
ხს
ჰიდ
უხს
ხს
მჟ.ხს
Co2+
უხს
მხ
ხს
ხს
ხს
უხს
ხს
უხს
უხს
ხს
უხს
Ni2+
უხს
მხ
ხს
ხს
ხს
მჟ.ხს
ხს
უხს
უხს
ხს
უხს
Cu2+
უხს
მხ
ხს
ხს
-
უხს
ხს
ჰიდ
უხს
ხს
უხს
Zn2+
უხს
მხ
ხს
ხს
ხს
მჟ.ხს
ხს
უხს
უხს
ხს
უხს
Cd2+
უხს
ხს
ხს
ხს
ხს
მჟ.ხს
ხს
უხს
უხს
ხს
უხს
Hg2+
უხს
ხს
ხს
მხ
უხს.მჟ.
უხს.მჟ.
ხს
უხს
უხს
ხს
უხს
Hg22+
უხს
ხს
უხს.მჟ.
უხს.მჟ.
უხს.მჟ.
მჟ.ხს
ხს
უხს
უხს
მხ
უხს
Ag+
უხს
ხს
უხს.მჟ.
უხს.მჟ.
უხს.მჟ.
უხს.მჟ.
ხს
უხს
უხს
მხ
უხს

 

ხს ნივთიერება კარგად იხსნება წყალში
მხ მცირედ ხსნადია
უხს პრაქტიკულად უხსნადია წყალში, თუმცა ადვილად იხსნება სუსტ ან განზავებულ მჟავებში
მჟ.ხს
უხსნადია წყალში და იხსნება მხოლოდ ძლიერ არაორგანულ მჟავებში
უხს.მჟ.
უხსნადია როგორც წყალში, ასევე მჟავაში
ჰიდ
გახსნისას ჰიდროლიზირდება მთლიანად და წყალთან კონტაქტში არ იმყოფება
- ნივთიერება არ არსებობს