მინერალები

ავტორები

დარბაიძე სოფიო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ-ფოსტა: sofodarbaidze@yahoo.com
აღაპიშვილი თამარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ-ფოსტა: tamari.agapishvili@mail.ru
ქოპილაშვილი ნინო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ-ფოსტა: nino.qopilashvili@mail.ru  

 

 

მადლიერება.  დიდ მადლობას ვუხდით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფ. შალვა კელეპტრიშვილს და პროფ. ნოდარ ფოფორაძეს წინამდებარე გვერდის შექმნაში გაწეული დახმარებისათვის.