ზოგიერთი ფიზიკური სიდიდის გადამყვანი ფორმულა

სიდიდე SI ერთეული სხვა ერთეული გადამყვანი ფორმულა
ენერგია ჯოული კალორია
ერგი
1 კალl = 4.184 ჯ
1 ერგი = 10-7
ძალა ნიუტონი დინი 1 დინი = 10-5
სიგრძე მეტრი ანგსტრემი 1 Å = 10-10 მ = 10-8 სმ = 10-1 ნმ
მასა კოლოგრამი ფუნტი 1 ფუნტი = 0.453592 კგ
წნევა პასკალი ბარი
ატმოსფერო
მმ Hg
ფუნტი/დიუმი2
1 ბარი = 105 პა
1 ატმ = 1.01325 x 105 პა
1 მმ Hg = 133.322 პა
1 ფუნტი/დიუმი2 = 6894.8 პა
ტემპერატურა კელვინი ცელსიუსი
ფარენგეიტი
1°C = 1 K
1°F = 5/9 K
მოცულობა კუბური მეტრი ლიტრი
გალონი (U.S.)
გალონი (U.K.)
კუბური დიუმი
1 ლ = 1 დმ3 = 10-33
1 გალონი (U.S.) = 3.7854 x 10-33
1 გალონი (U.K.) = 4.5641 x 10-33
1 დიუმი3 = 1.6387 x 10-63