შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

მაინტერესებს K2SO3-სა და კონცენტრირებულ H2SO4-ს შორის რეაქცია (რეაქციის ტოლობა), როცა მიიღება KHSO4.
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

რეაქციის ტოლობაა:

K2SO3 + H2SO4 = 2 KHSO4

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge