შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

თუ შეიძლება მომწერეთ მარილების მიღების მეთოდები

პასუხი:.

მარილების მიღების მეთოდები:

1.

ფუძე ოქსიდი მოქმედებს მჟავურ ოქსიდთან

CaO + CO3 → CaCO3

2.

ფუძე ოქსიდის მჟავასთან მოქმედება

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

3.

მჟავური ოქსიდის ფუძესთან მოქმედება

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

4.

ფუძის მოქმედება მჟავასთან

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

5.

ფუძის მოქმედება მარილთან

2NaOH + CaCl2 → 2NaCl + Ca(OH)2

6.

მჟავას მოქმედება მარილთან

H2SO4 + CuCl2 → CuSO4 + 2HCl

7.

მჟავას მოქმედება მეტალთან

H2SO4 + Zn → ZnSO4 +H2

8.

არამეტალის მეტალთან პირდაპირი შეერთება

Cu + Cl2 → CuCl2

9.

მარილის მარილთან ურთიერთქმედება

KCl + Na2S → K2S + 2NaCl

10.

მეტალის მარილთან მიერთება

CuSO4 + Zn → ZnSO4 +Cu

11.

ზოგიერთი მარილის დაშლა გახურებით

2KClO3 → 2KCl + 3O2

12.

მჟავასა და ფუძის ურთიერთქმედება

H2SO4 + NaOH → H2O + NaHSO4შეკითხვას პასუხობს 47-ე საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლე მარიამ ელიზბარაშვილი