შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რა სახის იზომერიას აქვს ადგილი კარბონმჟავებსა და ესტერებში?
კახა ბრეგვაძე

პასუხი:.

1. სტრუქტურული იზომერია:
ა. ჩონჩხის იზომერია


ბ. კლასებს შორის იზომერია2. უჯერ კარბონმჟავებში
ა. ორმაგი ბმის მდებარეობით გამოწვეული იზომერია


ბ. სივრცითი იზომერია (ცის–ტრანს)


3. ოპტიკური იზომერია
სტერეოიზომერია


შეკითხვას პასუხობს: ასისტენტ პროფესორი ირმა ლაგვილავა