შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

მაინტერესებს ნატრიუმის სილიკატის ხსნარში,რომ FeCl3-ის ნატეხი ჩავაგდო,სახიფათო ხომ არ იქმნება?(მითხრეს რომ ოსმოსის მაგლითად გამოდგება)
კახა ბრეგვაძე

პასუხი:.

არა, რეაცია სახიფათო რეაქციებს არ მიეკუთვნება, მაგრამ გაითვალიწინეთ, რომ ყოველი ექსპერიმენტი ლაბორატორიულ პირობებში უნდა ჩატარდეს.

შეკითხვას პასუხობს:www.chemistry.ge