შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გთხოვთ მომაწოდოთ სრულყოფილი ინფორმაცია წყლის ოპტიკური აქტიურობის შესახებ
ნანა ბუბტეიშვილი, მაგისტრანტი

პასუხი:.

წყლის ოპტიკური ატიურობის შესახებ ინფორმაცია სრულყოფილად შეგიძლიათ იხილოთ ვეიცმანის სალექციო კურსში. მის გასაცნობად მიყევით ბმულს .