შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გამარჯობა. მაინტერესებს катионий ПАВ-ის შესახებ. ასევე მაინტერესებს რომელი კატიონი პავ-ია შესაძლებელი შევიძინო ქართულ ბაზარზე და რომელია უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი. დიდიდ მადლობა ყურადღებისათვის...
ჯაბა დავითაძე

პასუხი:.

ზედაპირულად აქტიური ნაერთები (ზან) შეიძლება დაიყოს სამ ჯგუფად: ანიონური, არაიონურ და კატონურ ზან-ებად.

კატიონური ზან-ებში მოლეკული სჰიდროფილური ფრაგმენტი დადებითად არის დამუხტული. მისი ტიპიური მაგალითია ტრიმეთილალკილამონიუმის ქლირიდები, ბენზალკონიუმისა და ალკილპირიდინიუმის ქლორიდები და ბრომიდები.

ზან-ების ტექნოლოგიაში აღნიშნულ ნაერთებს უწოდებენ „quats“-ებს, რადგან მოიცავენ ქვატერნიზირებულ ამონიუმის იონს.

კატიონური ზან-ები გამოიყენება ანიონურ და ნეიტრალურ ზან-ებთან კომბინაციაში. როგორც წესი, საპნები და სხვა გამრეცხი საშუალებები მხოლოდ კატიონურ ზან-ებზე არ მზადდება. მათი თანაფარდობა სხვა ტიპის ზან-ებთან დამოკიდებულია გამრეცხი საშუალების დანიშნულებასა და რეცხვის რეჟიმებზე. არა სწორმა კომბინაციამ შეიძლება საპნის ხარისხი მნიშვნელოვნად შეამციროს.

რაც შეეხება მათ ხელმისაწვდომობას ქართულ ბაზარზე... დღეისათვის საქართველოში მათი პოტენციური გამომყენებელი საწარმო „ბერტაა“.შეკითხვას პასუხობს: პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი