შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

ბევრი ვიწვალე მაგრამ ვერ გავარკვიე და იქნებ თქვენ მითხრათ FeS2 + O2 = SO2 + Fe2O3 რეაქციის ტოლობა როგორ გავაწონასწორო?
ბექა დიუკი

პასუხი:.

აღნიშნული ტიპის რეაქციები მიმდინარეობს ჟანგვა-აღდგენით. ამიტომ რეაქციის ტოლობის სტექიომეტრიული კოეფიციენეტების გაწსორებისათვის უნდა შეადგინოთ ელექტრონული ბალანსი.

 

Fe+2S-12 + O02 = S+4O-22 + Fe+32O-23

 

ბალანსი:

Fe+2 -1e → Fe+3

S-1 - 5e → S+4

O0 +2e → O-2

 

მაშასადამე, სულ გაცემულია 6 ელექტრონი, ხოლო მიერთებულია 2 ელექტრონი.შეკითხვას პასუხობს: 47-ე საჯარო სკოლის ,მე-12 კლასის მოსწავლე მარიამ ელიზბაშვილი