შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

როგორ მიიღება ამონიუმის ბიქრომატი?

პასუხი:.

ამონიუმის ბიქრომატის მიღება შეიძლება ნატრიუმის ბიქრომატზე ამონიუმის სულფატის მოქმედებით:

Na2Cr2O7 + (NH4)2SO4 = (NH4)2Cr2O7 + Na2SO4

ხსნარიდან გამოიყოფა ნარინჯისფერი კრისტალების სახით.

შეკითხვას პასუხობს: პროფ. მარლენ მჭედლიშვილი