შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

თუ წყალი მჟავა არ არის, რატომ იზომება წყალში მჟავიანობა.
ჯაბა ორჯონიკიძე

პასუხი:.

წყლის მჟავიანობის გაზომვა თუ აჩვენებს, რომ მას მჟავა ან ტუტე არე აქვს, ის უკვე წყალი არ არის. იგი რაიმე ნაერთის ან ნაერთების წყალხსნარია. ქიმიურად წყალი ერთ-ერთი ნაერთია, რომელიც მხოლოდ H2O-ს მოლეკულებს მოიცავს. სასმელი წყალი, რამდენადაც არ უნდა იყოს "სუფთა", ქიმიურად სუფთა არაა, ვინაიდან იგი მოცავს არა ერთ მარილს. ამიტომ ასეთ წყალს შეიძლება ჰქონდეს სუსტი მჟავა ან ტუტე არე (მაგალითად ბორჯომის მინერალური წყალი).
აქედან გამომდინარე, წყალი, როგორც ქიმიური ნაერთი არ შეიძლება მივაკუთვნოთ არც მჟავების და არც ფუძეების რიგს.

შეკითხვას პასუხობს: პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი