შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

როგორ უნდა მივიღო ფლურესენციული მოვლენა
ირაკლი მოდებაძე

პასუხი:.

ფლუორესცენცია ახასაითებთ სხვადასხვა ნივთიერებებს, რომელთა შორის ყველაზე მკეთრად გამოხატული აქვთ ლუმინოფორულ საღებრებს. მათი მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ქიმიურ ლაბორატორიებში.

თუ აღნიშნული საკითხით სერიოზულად ხართ დაინტერესებული, შეგიძლიათ მასწავლებელთან ერთად მიმართოთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიის მიმართულების თანამშრომლებს. იქ თქვენ ჩაერთვებით კვლევით თემატიკაში (მიუხედავად იმისა, რომ სკოლის მოსწავლე ხართ) და გექმებათ შესაძლებლობა ფლუორესცენტულ მასალებს ახლოს გაეცნოთ.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge