შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

როგორ შეიძლება აღვადგინო სილიციუმი და ქრომი, მათი მარილებისგან ?
სანდრო მესტვირიშვილი

პასუხი:.

1. მაღალი სისუფთავის მეტალური ქრომი მიღება ქრომის სულფატის ელექტროლიზური აღდგენით. მეორე მეთოდს წარმოადგენს ქრომის ოქსიდების ალუმოთერმია.
2. სილიციუმის მიღება შესაძლებელია მისი ქლორიდის თუთიის ორთქლით დამუშავებით.
შესაბამისი რეაქიები შეფიძლიათ მოიძიოთ არაორგანული ქიმიის სახელმძღვანელოებში.

შეკითხვას პასუხობს: ასოც. პროფ. ირმა ლაგვილავა