შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

1)როგორ შეიძლება წყლის დარბილება ისეთ პირობებში,თუ ხელთ რავითარი რეაქტივი არ გვაქვს?
2)შეიძლება თუ არა CaCl2-ის ხსნარის მიღება შინაგანად?
3)როგორია ცეზიუმის ნიტრატის მდგრადობა გახურებისადმი?

დიდი მადლობა სწრაფი პასუხებისათვის,თქვენს საიტზე მოპოვებული ინფორმაცია,უკვე ბევრ რამეში დამეხმარა.
კახა ბრეგვაძე

პასუხი:.

1. წყლის სიხისტის მოხსნა შესაძლებელია რეაქტვენის გარეშე შესაძლებელია მისი ადუღებით. ამ დრო იხსნება დროებითი სიხისტე

2. CaCl2 სპეციალური ფორმითა და დოზით შესაძლებელია მიღებული იქნას შინაგანად.

3. ცეზიუმის ნიტრატი იშლება ცეზიუმის ნიტრიტისა და ჟანგბადის წარმოქმნით.

შეკითხვას პასუხობს: ასოც. პროფ. ლუიზა თაკალვაძე