შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

შეადარეთ ძმარმჟავას და ტრიქლორძმარმჟავას სტრუქტურული ფორმულები, იმსჯელეთ და გააკეთეთ დასკვნა, რომელი უფრო ძლიერია?
სალომე ჩომახაშვილი

პასუხი:.

კითხვაზე პასუხს იპოვით სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნებულია შემდეგ მისამართზე. http://www.mastsavlebeli.ge/index1.php?action=page&p_id=7&npid=9&id=51

 

 

 

s