შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

თუ შეგიძლიათ მიპასუხეთ,რატომ არის ფოსფოროვანმჟავა ორფუძიანი მჟავა(H3PO3), მჟავების ფუძიანობა ხომ წყალბადატომების რაოდენობით განისაზღვრება?
მერაბ გზირიშვილი, სტუდენტი

პასუხი:.

ფოსფოროვანი მჟავადან მეტალი წყალბადის ორ ატომს გამოაძევებს, რადგან მოლეკულაში შემავალი წყალბადის სამი ატომიდან მხოლოდ ორია მჟავური.

H3PO3 + Zn = ZnHPO3 + H2

მჟავური წყალბადების რიცხვი კარგად ჩანს სტრუქტურულ ფორმულაში:

23112014-1.png

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge