შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გამარჯობათ, გთხოვთ მიპასუხოთ ასეთ შეკითხვაზე. რას უდრის დნმ-ის ერთი ნუკლეოტიდის ზომა? რას უდრის ერთი ამინომჟავის ზომა? მხედველობაში მაქვს საშუალო ზომა. დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის.
პატივისცემით, მერაბ გზირიშვილი.

პასუხი:.

ერთი ნუკლეოტიდის ზომა დაახლოებით 0.34 ნანომეტრია. დნმ-ის მოლეკულა იზომება ნუკლეოტიდის წყვილებში: AT or GC წყვილების ზომა დაახლოებით 1.08 ნმ-ს უდრის, ხოლო მოლეკულის სიგანე 2.3 ნმ-ს.
არსებობს 23 პროტეინოგენული ამინომჟავა და მათი ზომა დამოკიდებულია სტრუქტურაზე და ფუნქციონალურ ჯგუფებზე.

შეკითხვას პასუხობს:საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის
გენომიკის ლაბორატორისის ხელმძღვანელი ლეონიდ უშანოვი