შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რა ნივთიერებებია ზომანი და ზარინი?
ლაშა ბერიძე

პასუხი:.

ზომანი და ზარინი არის ქიმიური იარაღის დასახელება. ორივე ნივთიერება მიეკუთვნება ნერვულ-მაპარალიზებელ ჯგუფს.