შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რომელი ინდიკატორების გამოყენება შეიძლება მჟავებისა და ტუტეების ამოსაცნობად?
ანი მარტიაშვილი

პასუხი:.

ინდიკატორების ნუსხა იხილეთ ჩვენს საიტზე: ბმული