შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რა განაპირობებს ფთორში ბმის ენერგიის დაბალ მნიშვნელობას?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

ბმის დისოციაციის ენერგია მცირდება ჰალოგენების მწკრივში ქლორიდან იოდისაკენ, რადგან იზრდება ატომური რადიუსი. გამონაკლისს წარმოადგენს ფთორი, რომლის ბმის ენერგია უფრო მცირეა, ვიდრე ქლორის. ფთორის ბმის ენერგიის დაბალი მნიშვნელობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ ფთორის ატომის მცირე ზომიდან გამომდინარე მასში ელექტონების განზიდვას აქვს ადგილი.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge