შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

თუ შეიძლება მითხარით იმოქმედებს თუ არა ჩვეულებრივი ონკანის წყალი ნებისმიერ ექსპერიმენტზე და რა მინარევებს შეიცავს?
დათო კობახიძე

პასუხი:.

შეკითხვა არ არის მართებულად დასმული. რას გულისხმობთ "ნებისმიერ ექსპერიმენტში?" ცხადია, თუ ექსპერიმენტი მგრძნობიარეა იონების მიმართ, მას გავლენა ექნება.
რაც შეეხება მეორე კითხვას, წყლის შემცველობა მერყეობს წარმოშობის და ადგილმდებარეობის მიხედვით. ზოგადად იგი მოიცავს მარილებს იონების სახით, მიკროორგანიზმებს და ა.შ.

შეკითხვას პასუხობს პროფ. ელიზბარ ელიზბარაშვილი