შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რომელი მჟავა უფრო ძლიერია: ა) ტრიქლორძმარმჟავა თუ ტრიფთორძმარმჟავა? ბ) ქლორძმარმჟავა თუ 3-ქლორპროპანმჟავა?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

გთხოვთ იხილოთ ბმული:


შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge