შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

ნატურალურ ზეთებზე მინდა სახის კოსმეტიკური საპნის დამზადება, ხარშვის მეტოდით. თუ შეგიძლიათ ამიხსნათ მისი შემცველი ნივთიერებების დოზები, წინასწარ გიხდით მადლობას.
ხელი: ანა ლომიძე, დოქტორანტი

პასუხი:.

კოსმეტიკური (მაღალი ხარისხი) საპონი მზადდება მხოლოდ ნატურალურ ცხიმებზე, როგორიცაა პალმის, პალმის გულის, ქოქოსის და ა.შ. ზეთები. გასაპნებისათვის საჭირო ტუტის რაოდენობა აიღება მათი შესაპნების რიცხვის მიხედვით, რომლის მოძიებაც შესაძლებელია სპეციალურ საცნოვბარო ლიტერატურაში. რაც შეეხება თავად "ხარშვის" პროცესს, იგი აღწერილია უამრავ ლიტერატურაში, მაგრამ ამ საკითხთან კონსულტაციის მიღებისათვის უმჯობესია პირადად გვეწვიოთ.


შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge