შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

რამდენი იზომერის სახით შეიძლება არსებობდეს ნორმალური აღნაგობის დიბრომბუტანი? დაასახელეთ ისინი.
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

ნორმალური აღნაგობის დიბრომმუტანს აქვს ოთხი იზომერი: 1,1-დიბრომბუტანი, 1,2-დიბრომბუტანი, 1,3-დიბრომბუტანი და 1,4-დიბრომბუტანი.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge