შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

დამიწერეთ ბუტენ-1-ის ურთიერთქმედების რეაქციები წყალბადთან და ჰალოგენწყალბადთან.ძალიან გთხოვთ
ნათია ნამგლაძე

პასუხი:.

ბუტენ-10-ის ურთიერთქმედებით წყალბადდთან მიმდინარეობს ჰიდრირების რეაქცია:


ჰალოგენწყალბადთან კი მიმდინარეობს ელექტროფილური მიერთების რეაქცია მარკოვნიკოვის წესის მიხედვით:
შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge