შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

დამიწერეთ 2-მეთილბუტენ-1ის პოლიმერიზაიის რეაქცია.
ნათია ნამგლაძე

პასუხი:.

2-მეთილბუტენ-1ის პოლიმერიზაიის რეაქციაშეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge